Mundana astrologija Mundana astrologija se bavi sudbinama naroda i država, političkim odnosima u nekoj zemlji. Kao i natalna astrologija, mundana  more